Certyfikaty

ISO 9001:2015

Dążąc do ciągłego wzrostu zadowolenia naszych Klientów – co systematycznie poddajemy badaniu – prowadzimy działania w celu stałego doskonalenia jakości naszych wyrobów.
Realizujemy to poprzez:
- stałą weryfikację dostawców
- monitorowanie poszczególnych faz procesu produkcji
- kontrole ostateczne

Duży udział w utrzymywaniu wysokiej jakości naszych produktów ma również wykwalifikowana kadra.

Najważniejszym narzędziem służącym do realizacji złożonych celów jest System Zarządzania Jakością certyfikowany po raz pierwszy w 2000r.
Wdrożony przez nas system jest utrzymywany i stale doskonalony, czego dowodem jest uzyskanie w 2004r certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2000. Obecnie posiadamy certyfikat na zgodność z wymaganiami ISO 9001:2015.
Potwierdzeniem wysokiej skuteczności naszych działań projakościowych są również audity przeprowadzane przez naszych Klientów oraz stale rosnące zamówienia.

W naszych dążeniach do doskonalenia jakości wyrobów doceniamy również znaczenie problematyki ekologicznej.

ISO 14001:2015

Firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2015. Certyfikat został przyznany przez firmę TÜV Rheinland Polska należącą do TÜV Rheinland Group, który jest wiodącym i uznanym na rynku międzynarodowym koncernem zajmującym się certyfikacją.

W ten sposób nasza firma dołączyła do elitarnego grona organizacji, których procesy produkcyjne odpowiadają warunkom stawianym przez obie normy: jakościową ISO 9001:2015 oraz środowiskową ISO14001:2015.

System Zarządzania Środowiskowego umożliwia nam lepsze planowanie działań w kierunku obniżania niekorzystnego oddziaływania na środowisko. W wyniku takiego planowania powstają programy poprawy uwzględniające możliwości i korzyści zarówno dla środowiska jak i organizacji takie jak np. ograniczenie ilości powstających odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody itp.

IATF 16949:2016

Dnia 29 czerwca 2007 roku Zakład Produkcji Śrub uzyskał pozytywną ocenę z auditu certyfikującego na zgodność z wymaganiami normy ISO/TS 16949:2002 (przemysł motoryzacyjny).  Specyfikacja ISO/TS 16949:2009 wraz z normą ISO 9001:2009 określają wymagania wobec systemu jakości dla produktów przemysłu motoryzacyjnego w zakresie projektowania / opracowywania, produkcji, instalacji i serwisowania.  Wdrożenie i certyfikacja specyfikacji ISO/TS 16 949:2009 potwierdza zgodność naszej produkcji z określonymi w niej normami, dzięki czemu możemy przekonać wymagających producentów pojazdów, że nasza firma pracuje w oparciu o wysokie standardy. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z implementacji ISO/TS 16 949:2009 jest podniesienie kwalifikacji pracowników, wypracowanie efektywnego systemu zarządzania produkcją, zwiększenie wydajności, usprawnienie procesów oraz wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa. ISO/TS 16949:2009 jest Specyfikacją Techniczną ISO, która ujednolica amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA 6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) systemy jakości w branży motoryzacyjnej oraz uszczegóławia wymagania normy ISO 9001 w obrębie światowego przemysłu motoryzacyjnego. Standardy ISO TS 16949:2009 zostały opracowane przez członków International Automotive Task Force (IATF), organizacji zrzeszającej między innymi BMW, Daimler Chrysler, Fiat, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot-Citroen, Renault i Volkswagen. W ich opracowanie byli zaangażowani także japońscy producenci pojazdów. W 2018 uzyskaliśmy certyfikat IATF 16949, wydany przez TÜV Rheinland Group.

Pliki do pobrania

OHSAS 18001:2007

Firma Gaweł Zakład Produkcji Śrub mając na celu ciągłe doskonalenie, wdrożyła kolejny standard pozwalający systematycznie pracować w obszarze BHP i poprawy warunków pracy swoich pracowników.  W związku z tym w dniu 19.08.2016 roku spółka uzyskała certyfikat na zgodność z normą  OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wdrażając nowy standard Zarząd GZPS sformułował nową Politykę Jakości dla zintegrowanego systemu zarządzania oraz określił cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wartością dodaną nowego systemu jest niezaprzeczalnie zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zapobieganie wypadkom, ograniczenie kosztów i strat z nimi związanych a przede wszystkim podniesienie komfortu pracy pracowników

.

Świadectwo badań własności...
Aprobata techniczna ITB...
Rejestracja znaku towarowego Nasze logo zostało wpisane do...

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU