„Wdrożenie technologii produkcji wyrobów złącznych z gwintem ALFATech”

W dniu 19 marca 2012 roku GZPŚ zawarł umowę nr UDA-POIG.04.03.00-00-344/11-03  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektu „Wdrożenie technologii produkcji wyrobów złącznych z gwintem ALFATech” w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia POIG, 2007 – 2013.

Okres kwalifikowalności wydatków 01.02.2012 do 31.10.2013. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  związanych z realizacją projektu wynosi 6.420.000,00. Dofinansowanie w formie premii technologicznej 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w kwocie 3.852.000,00 zł

Opis i cel inwestycji technologicznej;

W wyniku realizacji projektu inwestycji technologicznej zostanie uruchomiona produkcja 28 wyrobów złącznych z wykorzystaniem patentu na gwint ALFATech. Wkręt z gwintem ALFATech służy do zamocowania elementów metalowych w termoplastyczne tworzywa. Nowy wkręt posiada strukturę z ciągłym gwintem o zwojach stałej wysokości. Podstawowym problemem, jaki występuje przy wkręcaniu samowygniatających wkrętów bądź śrub w termoplastyczne tworzywa sztuczne, jest zaburzenie struktury tworzywa w strefie sąsiadującej z wkrętem/śrubą, związane z przemieszczaniem się wypychanego przez zwoje gwintu tworzywa sztucznego. Istotne zakłócenie struktury posiada znaczący wpływ na obniżenie wytrzymałości połączenia metalu z tworzywem termoplastycznym. Problemy polaczenia z tworzywami termoplastycznymi zmniejszają wytrzymałość mocowania, wymagają ciągłych zmian części oraz zwiększają koszty napraw i remontów samochodów, okien i instalacji energetycznych.

Nowy innowacyjny wkręt z gwintem ALFATech zostanie zastosowany do mocowania metalu z tworzywem termoplastycznym. Nowy wyrób posiada zwiększoną wytrzymałość na zrywanie w tworzywie termoplastycznym poprzez odpowiedni dobór średnicy wkręta i kąta natarcia gwintu. Zastosowanie nowej konstrukcji gwintu pozwala na zwiększenie wytrzymałości wkrętu o 50%. Tym samym złącze dokonane przez taki wkręt jest trwałe, nieuszkodzone już w fazie mocowania. Wytrzymałość złącza jest znacznie wyższa od dotychczas stosowanych wyrobów. Zwiększona wytrzymałość na zrywanie jest możliwa poprzez zachowanie struktury tworzywa termoplastycznego w strefie sąsiadującej z wkrętem. Nowy wyrób zapewni niską objętość przemieszczanego tworzywa termoplastycznego wskutek przemieszczania wkręta. Nowe wyroby będą produkowane w ilości 28 szt. wzorów stosowanych w motoryzacji, budownictwie i produkcji instalacji energetycznych. Nowe wyroby umożliwią produkcję samochodów, okien i instalacji energetycznych o zwiększonej niezawodności, zmniejszonej ilości napraw i remontów poprzez zwiększenie siły mocowania. Nowy wyrób umożliwi dłuższe stosowanie części zamiennych w produkcji samochodów, okien i instalacji energetycznych, co pozwoli na redukcję zużycia części oraz zmniejsza awaryjność nowego sprzętu. Nowe wyroby umożliwią zmniejszenie ilości hałasu poprzez zmniejszenie ilości drgań w mocowaniach, przy zastosowanie gwintu zabezpieczonego przed wykręcaniem. Nowy wyrób pozwala na wielokrotne zastosowanie do wyrobów elementów kompatybilnych, co redukuje ilość części do wymiany. Zastosowanie nowego wyrobu pozwala na zmniejszenie ilości odpadów.

Firma posiada zastrzeżenie patentowe na wkręt mocujący z samowygniatającym gwintem, posiadającym łeb, gwint o stałej wysokości zwojów gwintu i rdzeń. Zastrzeżenie patentowe złożono na produkcję wkrętu mocującego nr P.394390 (WIPO ST 10/C PL 394390). Nowa technologia dotyczy wykonania 28 wyrobów złącznych z gwintem samowygniatającym, oznaczonym ALFATech. Technologia produkcji wkrętów mocujących z gwintem ALFATech posiada potwierdzenie do prawa własności przemysłowej.

W wyniku realizacji projektu, zostanie osiągnięty następujący wskaźnik produktu: zostanie wdrożona jedna innowacyjna technologia – 1 szt. Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty do końca IV kwartału 2012 roku.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: liczba nowych wyrobów, procesów lub usług wytworzonych przy użyciu nowej technologii – 28 szt.

Harmonogram rzeczowy projektu

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU