"Wzrost kompetencji pracowników Zakładu Produkcji Śrub - kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy"

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EFS

02.09.2009
W dniu 02.09.2009 rozpoczęła się procedura wyboru firmy, która będzie realizowała szkolenia z zakresu Lean Manufacturing oraz z Zarządzania Projektami w ramach projektu: „Wzrost kompetencji pracowników Zakładu Produkcji Śrub kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy”. W celu uzyskania informacji w tym wymaganych załączników, proszę kontaktować się emailem na adres : sruby@zps.pl bądź tomasz.gaweł@zps.pl. Termin składania ofert mija z dniem 14.09.2009 o godz. 16:00.

03.09.2009
Wdniu 03.09.2009 rozpoczęła się procedura wyboru firmy zarządzającej projektem; ”Wzrost kompetencji pracowników Zakładu Produkcji Śrub kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy”. W celu uzyskania informacji w tym wymaganych załączników, proszę o kontakt emailem na adres: sruby@zps.pl bądź tomasz.gaweł@zps.pl. Termin składania ofert mija z dniem 14.09.2009 o godz. 16:00.

 15.09.2009
W dniu 15.09.2009 została podpisana umowa pomiędzy firmami organizującymi szkolenia w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników Zakładu Produkcji Śrub –kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy”.
Szkolenia z zakresu Lean Manufacturing realizuje firma Lean Vision, zaś szkolenia z zakresu Zarządzania Projektami firma BMM Sp. zoo.
Dnia 15.09.2009 została również podpisana umowa z firma zarządzająca projektem -BMM Sp. zoo.

Projekt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania nr 8.1.1. Działania nr 8.1 Priorytetu nr VIII POKL
Umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-244/09-00
(Projekt szkoleniowy realizowany przez Zakład Produkcji Śrub w okresie od 1 września 2009r. do 31 sierpnia 2010r.)

Projekt zakłada podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników Zakładu Produkcji Śrub, do potrzeb rozwojowych firmy, które zagwarantuje zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa. Przeszkolenie pracowników firmy, a także kadry zarządzającej stanie się gwarancją wzmocnienia pozycji na rynku pracy województwa podkarpackiego. Ponadto wpłynie na rozwój przedsiębiorczości firmy, tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a w efekcie przyczyni się do wzrostu wydajności i konkurencyjności gospodarki Podkarpacia.
Projekt ma charakter zamknięty i uwzględnia wsparcie szkoleniowe dla pracowników Zakładu Produkcji Śrub zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Wszyscy uczestnicy projektu będą brać udział w pięciu szkoleniach stanowiących całość szkolenia z zakresu Lean Manufacturing, natomiast kadra zarządzająca uczestniczyć będzie ponadto w szkoleniu z zakresu Zarządzania Projektami.

Szkolenia przeprowadzane będą z wykorzystaniem następujących technik:
• Wykłady teoretyczne wsparte prezentacjami multimedialnymi.
• Dyskusje z uczestnikami zajęć na temat praktycznych możliwości wykorzystania omawianych zagadnień w ich realiach zawodowych.
• Ćwiczenia praktyczne mające na celu wskazanie możliwości zastosowania omawianych zagadnień w pracy.

 

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU