"Innowacyjna Gospodarka"

Zakład Produkcji Śrub w dniu 29-07-2008 złożył wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup maszyn, licencji do uruchomienia produkcji innowacyjnych elementów złącznych z pokryciem chromianowanym, pasywnym oraz na stopach cyny w Zakładzie Produkcji Śrub w Palikówce” w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi piorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Wniosek otrzymał numer POIG.04.04.00-18-015/08. Po pozytywnym ocenieniu wniosku w dniu 30.12.2008 została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-18-015/08-00. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 13 794 540,00 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją Projektu wynosi 11 307 000,00 zł. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia ZPŚ otrzyma dofinansowanie na realizację Projektu w maksymalnej wysokości 6 784 200,00 zł.
Harmonogram realizacji projektu

 

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU