"Uruchomienie Centrum Badawczo - rozwojowego w firmie Gaweł ZPŚ."

W dniu 26 października 2010 r. ZPŚ zawarł umowę Nr POIG.04.05.02-00-102/09-00 z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie projektu "Uruchomienie Centrum Badawczo - rozwojowego w firmie Gaweł ZPŚ",  w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, osi priorytetowej 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Okres realizacji projektu: 01-2011 do 12-2012.
        W powstałym CBR ZPS planuje prace (badania) nad nowymi materiałami wdrażanymi do produkcji, badania optymalnych temperatur w procesie produkcyjnym, użycia odpowiednich smarów, pokryć (podkładów podsmarowanych użytych do kalibrowania drutów) kształtów narzędzi zarysu gwintów, prędkości wykonywanej produkcji, prace nad doborem obróbki cieplnej, nakładania powłok zmniejszających moment wkręcania w gotowy detal, prace przy wdrażaniu gotowych elementów złącznych do montowanych urządzeń zleconych przez firmy, dla których ZPS wykonuje produkcję. Przy wykonywaniu nowych wyrobów, firma będzie wdrażała nowe wzory przemysłowe i opracuje patent na nowy system pokryć wyrobów złącznych. 
Informacje na temat realizacji projektu udziela Grzegorz Gaweł tel. 17 7721 386 wew. 209, 
Harmonogram prac (pdf)

Stan prac - październik 2012.

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU