Wzrost konkurencyjności SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa

 

SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności SOLVERA. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

Planowane efekty:

Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Beneficjent oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

 

Wartość projektu:   142 680.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  98 600.00 zł

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU