POIR 2.1.„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfi

Solvera Gawel Technology Spółka Akcyjna

realizuje projekt pt.

„Zwiększenie potencjału badawczego firmy GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB poprzez rozwój Laboratorium CBR”

w ramach Działania 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego Laboratorium CBR firmy GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB oraz zwiększenie potencjału firmy w obszarze realizacji projektów badawczych na potrzeby własne firmy

Efektem projektu będzie realizacja trzech projektów badawczych, zakończonych wdrożeniem do oferty firmy siedmiu innowacji produktowych oraz trzech innowacji procesowych

Wartość projektu: 3 888 747,09 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 161 583,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 896 949,80 PLN

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU