POIR.03.02.02.

„Wdrożenie technologii inteligentnego wytwarzania śrub specjalnych z gwarantowanymi parametrami montażowymi”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Wdrożenie technologii inteligentnego wytwarzania śrub specjalnych z gwarantowanymi parametrami montażowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma GAWEŁ Zakład Produkcji Śrub S.A. ogłasza postępowanie na dostawę systemu MES.

Pytania do w/w postępowania ofertowego i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Analizujemy Państwa ogłoszenie o przetargu przetargu na system MES i w nawiązaniu do niego chciałbym zapytać z jakimi systemami APS i ERP miałoby się integrować nowodrażane rozwiązanie MES. Jakich systemów APS i ERP Państwo używają?

Odpowiedź: Informujemy, iż w chwili obecnej firma Gaweł korzysta z SAP Business One ERP oraz Asprova APS.

Pytanie nr 2:  W ogłoszonym zapytaniu ofertowym brakuje nam jednak istotnych informacji dotyczących wielkości procesu produkcyjnego tj: ilości maszyn, Ilości linii produkcyjnych, ilości zleceń, ilości i czasu przezbrojeń, ilości sterowników do maszyn (ich producentów i możliwości komunikacji z nimi itp.), istnienie infrastruktury sieciowej na halach produkcyjnych i w pomieszczeniach biurowych Ogólnie rzecz biorąc brakuje opisu całości istniejącego procesu produkcji z jego infrastrukturą. Większość systemów MES (aplikacji narzędziowych) ceny swoich licencji opiera na tych powyższych parametrach, są więc one kluczowe zarówno do oszacowania kosztów licencji jak i nakładów pracy.

W związku z powyższym mamy następujące pytania:

  1. Czy są dostępne jakieś zbiorcze opracowania/materiały w tym względzie?
  2. Czy przewidujecie Państwo (lub czy przynajmniej dopuszczacie) możliwość odbycia wizji lokalnej na liniach produkcyjnych?

Odpowiedź:

1. W związku ze zgłoszonymi przez Państwa pytaniami, poniżej zamieszczamy uzupełniającą specyfikację przedmiotu zamówienia. Ponieważ Wnioskodawca w ramach przedmiotowego projektu, planujecie objąć system monitoringu 26 maszyn, dedykowanych produkcji nowego wyrobu, na tym etapie nie jest w stanie określić liczby zleceń oraz liczby i czasów przezbrojeń. Na hali oraz w pomieszczeniach biurowych istnieje infrastruktura sieciowa, która będzie musiała zostać rozbudowana w ramach realizacji projektu.

2. Uprzejmie informujemy, iż w przypadku chęci dokonania wizji lokalnej proszę o kontakt na adres wskazany w treści ogłoszenia w celu ustalenia zakresu i terminu wizji lokalnej, w okresie ogłoszenia postępowania.

Informujemy, że wydłużamy termin rozstrzygnięcia wyniku wyboru Wykonawcy do dnia 8.09.2017.

Firma GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB S.A. informuje, iż zakończyło się postępowanie na dostawę systemu MES, w związku z realizacją projektu pt.Wdrożenie technologii inteligentnego wytwarzania śrub specjalnych z gwarantowanymi parametrami montażowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Najkorzystniejszą oferte przedstawiła firma: TT Soft Sp. z o.o.

 

 

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU