P.O. POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP"

Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP

W związku z ubieganiem się przez firmę Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I, serdecznie zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Niniejszym GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB S.A. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB S.A. na który firma ubiega się o dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Looking Forward Jarosław Bielecki

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU