PATENT PLUS

PATENT PLUS

Tytuł: Wsparcie przygotowania i zgłoszenia zastrzeżenia patentowego w trybie PCT dla śruby bimetalowej z wykorzystaniem technologii nanopołączeń wysokich energii

Okres realizacji projektu 09.2014-08.2017

W dniu 13.10.2014 r zostaje wszczęte nowe postępowanie ofertowe

Z dniem 09.10.2014r unieważniamy postępowanie ofertowe

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie zarządzania własnością intelektualną poprzez opatentowanie

wynalazku (w trybie PCT na kraje UE i na USA) bimetalowej śruby (bimetal – miedz ze stalą, z

wykorzystaniem technologii nanopołaczeń wysokich energii). Wspomożenie procesu patentowania

oraz jego znaczne przyspieszenie zabezpieczy GZPS przed nieuczciwa konkurencja i utratą

korzyści materialnych.

Nowy wynalazek śruba bimetalowa będzie miał zastosowanie w produkcji rozruszników, generatorów,

przetwornic prądu i transformatorów. Cechą charakterystyczną budowy śruby jest konstrukcja śruby

składająca się z bimetalowego łba połączoną w wyniku zgrzania oporowego z gwintowanym sworzniem.

 

Informacje na temat realizacji projektu udziela Grzegorz Gaweł tel. 177856209 

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU