POIR.03.02.01

POIR.03.02.01

Firma SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA  zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie do produkcji systemu mocującego rozrusznika opartego o innowacyjny komponent bimetalowy – śruba bimetalowa”  w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis i cele projektu:

Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R prowadzących do wprowadzenia na rynek nowego produktu: systemu mocującego rozrusznika opartego o innowacyjny komponent bimetalowy – śrubę  bimetalową. Nowa technologia produkcji bimetalowych śrub jest innowacyjna na świecie i została opracowana przez GZPŚ.

Efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu został wprowadzony na rynek nowy produkt (innowacja produktowa): system mocujący rozrusznika opartego o innowacyjny komponent bimetalowy oraz innowacja procesowa – nowa technologia niskoodpadowego procesu produkcji śrub specjalnych z komponentem bimetalowym – BiMetalTechnology (BMT).

Technologia produkcji bimetalowych śrub wpisuje się w światowy trend produkcji komponentów metalowych w krótkich seriach z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w zakresie obróbki metali na zimno. Nowa technologia polega na wykorzystaniu innowacyjnej konstrukcji wyrobu i specjalnej technologii połączenia komponentów.

Wartość projektu: 36 629 503,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  17 752 810,00 PLN

 

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU