ERA-NET Eco-Innovera

ERA-NET Eco-Innovera

Tytuł: Małonakładowe usprawnienia procesów umożliwiające zrównoważone wykorzystywanie zasobów

Okres realizacji:  01.07.2014 – 30.06.2017

Opis projektu:

Projekt obejmuje współpracę między niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami: Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. (Polska), Gaweł Zakład Produkcji Śrub S. A. (Polska) oraz Teknotel Krom Ev Urunleri, Ltd. (Turcja). Żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu, a badania przemysłowe będą miały charakter transgraniczny i wykonywane będą w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej: w Polsce i w Niemczech (a także w Turcji).

Projekt obejmuje także skuteczną współpracę między przedsiębiorcą (Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., Polska) a zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym (Fraunhofer Insitut fuer Produktionstechnik und Automatisierung, Niemcy). Każdy z tych partnerów ponosi ok. 42% kosztów kwalifikowalnych i będzie miał prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez niego badań przemysłowych.

W wyniku realizacji  zadań zaplanowanych w projekcie ECO LEAN COMPASS powstać ma:

  1. metodyka doskonalenia procesów produkcyjnych nakierowana na zastosowanie małonakładowych eko innowacji (partner odpowiedzialny: LEI Polska),
  2. studia przypadków opisujących zastosowanie metodyki w przedsiębiorstwach partnerów przemysłowych (partner odpowiedzialny: LEI Polska przy wsparciu partnerów przemysłowych oraz partnera z Niemiec – IPA Fraunhofer),
  3. program transformacji przedsiębiorstw wspierający stosowanie opracowanej metodyki (partner odpowiedzialny: LEI Polska),
  4. materiały szkoleniowe do wykorzystywania przez organizacje zajmujące się wspieraniem przemysłu (partner odpowiedzialny: LEI Polska)
  5. rekomendacje dla instytucji rządowych oraz formułujących standardy (partner odpowiedzialny: LEI Polska przy wsparciu IPA Fraunhofer),
  6. wytyczne do projektowania maszyn i wyposażenia produkcyjnego (partner odpowiedzialny: IPA Fraunhofer).

Opracowana metodyka oraz program transformacji mają przełożyć się na 10-20% poprawę wybranych wskaźników ekologicznych, takich jak przykładowo zużycie energii, zużycie gazu, zużycie paliwa, ilość odpadu, ilość braków, zużycie wody.

Ponadto wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji technicznych (lub naukowych) lub czasopism technicznych (lub naukowych).

Informacje na temat realizacji projektu udziela Tomasz Gaweł tel. 177856220 


Artykuł na temat pilotażowego wdrożenia metody Eco Lean w Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A. Stratom mówimy NIE – przykład wdrożenia w polskim przedsiębiorstwie

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU