POIR 1.1.1.

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1

SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

Opracowanie technologii produkcji elementów urządzeń elektrycznych - styków, uzwojenia oraz elementów złącznych w oparciu o

nanokompozytowe powłoki galwaniczne miedzi i grafenu CGC (Copper Graphene Coat)

 

w ramach Działania 1.1.: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest realizacja  prac B+R:

-Opracowanie składu warstw nanokompozytowych galwanicznych dla zastosowania na elementy elektryczne wykonane ze stali i stopów aluminium oraz miedzi dla założonych właściwości funkcjonalnych w pięciu grupach produktowych.

-Opracowanie technologii nanoszenia galwanicznych powłok miedź/grafen, nikiel/grafen na elementach eklektycznych oraz uzyskanie  modeli fizycznych dla wszystkich grup produktowych

-Prace rozwojowe w zakresie pilotażu produkcyjnego

 

Efektem projektu będzie  opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania powłok CGC(Coper Graphene Coat) oraz produkcji elementów urządzeń elektrycznych-styków, uzwojenia oraz elementów złącznych pokrywanych nanokompozytowymi powłokami galwanicznymi miedzi, niklu i grafenu CGC.

 

Wartość projektu2 797 442.60 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 797 442.60 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 936 255.63 PLN

 

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU