Działanie 1.1 Gwint specialny MTT

Działanie 1.1 Gwint specialny MTT

W ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" poddziałania 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A. realizuje projekt:

Tytuł projektu:Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT (Multipe Thread Technology) z zastosowaniem modelowania wieloskalowego, opartej o stal o strukturze wielofazowej

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 30.06.2018.

Opis projektu:

Celem głównym jest przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na zdobycie nowej wiedzy w zakresie przemysłowego
zastosowania stali wielofazowych do produkcji elementów złącznych. Badania obejmują stworzenie elementów składowych
(modułów funkcjonalnych, procedur numerycznych, symulacji wieloskalowych) w wyniku czego zostanie opracowana innowacyjna
konstrukcja elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT oraz technologia umożliwiająca produkcję elementów złącznych MTT
z wyeliminowaniem obróbki cieplnej, pozwalająca na zastosowanie modelowania wielkoskalowego dla stali o strukturze
wielofazowej.
Rezultatem, który GZPŚ planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie technologii produkcji wkrętów z
gwintem specjalnym MTT ze stali wielofazowej gwarantującej wymagane własności mechaniczne uzyskane bez obróbki cieplnej
oraz wdrożenie nowego produktu: wkrętu z gwintem specjalnym (wielokrotnym).
Kluczowym problemem badawczym, który ma zostać rozwiązany w ramach realizacji niniejszego projektu, jest opracowanie
wieloskalowych modeli numerycznych pozwalających na symulację procesów wytwarzania elementów złącznych i jednocześnie
modelowanie zjawisk zachodzących w mikrostrukturze materiału. Procedury optymalizacji wraz z opracowanymi modelami
pozwolą na zaprojektowanie technologii wytwarzania elementów złącznych z uwzględnieniem mikrostrukturalnego umocnienia
materiału podczas odkształcenia. Opracowane podejście pozwoli również na ujęcie aspektu optymalizacji zużycia narzędzi w
procesie wytwarzania, co stanowi znaczący koszt prowadzenia procesu produkcyjnego. Na określony problem technologiczny
składają się czynniki związane z brakiem efektywnych procesów optymalizacji materiału wsadowego dla uzyskania oczekiwanych
własności mechaniczno-plastycznych bez obróbki cieplnej oraz opracowanie technologii produkcji gwintów MTT do łączenia blach
cienkich.
Badania obejmą opracowanie:
- zaawansowanego procesu produkcyjnego, eliminującego obróbkę cieplną
- optymalnego składu stali TRIP mikrostrukturze wielofazowej umożliwiającej przeróbkę plastyczną z wyeliminowaniem z procesu
technologicznego procesu obróbki cieplnej
- konstrukcji oraz procesu produkcji elementów złącznych MTT, umożliwiających łączenie blach cienkich. Opracowany proces oraz
konstrukcja mają minimalizować stopień zużycia narzędzi oraz optymalizować użyteczność wyrobu końcowego.

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" poddziałania 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A. ogłasza, że w wyniku postepowania ofertowego na wykonanie audytu zewnętrznego wybrana została firma Revision – Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Sp. K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU