Aktualności

Targi Aerospace & Defense Meetings Central Europe - Rzeszów 2017

Wtorek, 23 maja 2017

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego wzięło udział w Targach Aerospace & Defense Meetings Central Europe - Rzeszów 2017 w dniach 9-11 maja 2017 r. Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska.

Udział w Targach został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3.

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo

Copyright © Gaweł ZPS

EU